2 thoughts on “Could have been me …

    • Die grappie dui hier op sy manier om voortdurend te eksperimenteer en nog mense en instrumente by die band te voeg – waarmee al die fans natuurlik nie saamstem nie. Toe hy jonk was, wou die platemaatskappy hom solo as die nuwe Bob Dylan bemark, toe daag hy op met sy maatjies (hulle was aanvanklik 7). Met hierdie toer is hulle 16 of 18 op die verhoog. O.a. vyf koperblasers. En hy hou alles bymekaar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s